PPT (PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE)

I følge Opplæringsloven skal hver kommune og hver fylkeskommune ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. PP-tjenesten er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste eller myndighet som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Tjenesten gir pedagogiske og psykologiske råd, særlig til skolene slik at de kan tilrettelegge undervisning overfor de elevene som har spesielle behov. Den fungerer også som rådgiver overfor barnevernet og som støtte i direkte kontakt med foresatte, barn og ungdommer og lærere. PP-tjenesten vil ofte teste den enkelte eleven og utarbeide sakkyndige rapporter eller vurderinger i tilfeller der opplæringsloven krever det. En kommune kan samarbeide med andre kommuner eller fylkeskommunen om PPT-tilbudet. Fagpersonene i tjenesten kan ha bakgrunn som psykologer, psykiatere, pedagoger, spesialpedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. De første skolepsykologiske kontorene som ble opprettet i Norge, kom i Aker i 1946 og i Oslo i 1947.

Kilde: Opplæringsloven, Wikipedia

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet PPT

Katalogisert på søkeordet Skolepsykologisk kontor