REDSKAPSNEMNDA - KORT HISTORIKK

Under første verdenskrig i 1916/17 gav Landbruksdepartementet regler for redskapslag for småbrukere og bidrag til disse fra statskassen. Stortinget vedtok 2. juni 1920 at den enkelte kommune skulle velge en redskapsnemnd. Slike nemnder skulle føre kontroll med redskapslagene og være behjelpelig med å opprette slike lag. Kravet om redskapsnemnder ble opphevet ved rundskriv i september 1926, og fra 1928 ble ordningen med statstilskudd avviklet. Slike nemnder fantes imidlertid i mange kommuner etter denne tid.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 260. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet redskapsnemnd