RUTEBILER - KORT HISTORIKK

I Rogaland var det mye private rutebillag. Disse kom som et resultat av at det stadig kom flere bygdeveier, spesielt i mellomkrigstida. IKA har få slike arkiver.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet rutebil