KOMMUNAL/OFFENTLIG TELEFON - KORT HISTORIKK

Mange landkommuner hadde tidlig inntekter av jord og skog som lå til kommunegårdene (fattiggårdene). Kommunene kunne også ha inntekter av andre jord- og skogeiendommer, og mange steder ble det gradvis satt i gang annen næringsdrift. Her var ofte byene først ute. Etter handels og håndverklovgivningen hadde kommunene ikke anledning til å drive handels- og håndverksdrift. Dette endret seg i 1913. Da fikk kommunale gass-, elektrisitets- og vannverk salgsrett. Denne salgsretten ble siden utvidet flere ganger. Den kommunale næringsdriften kom for alvor i gang under første verdenskrig eller i mellomkrigstiden. Og etter som det ble mer og mer vanlig med telefon ble det etablert private og kommunale telefonselskap rundtom i by og bygd i Rogaland.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 290 ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet telefon