SAMFERDSELSNEMNDA/TURIST- OG SAMFERDSELSNEMNDA - KORT HISTORIKK

Formannskapslovene ble avløst av kommunelovene av 1921. Disse lovene var tilpasset den utvikling og vekst som kommunalt selvstyre og forvaltning hadde gjennomgått. Mange kommuner trengte nå både en administrasjon og bedrifter utover kommunestyre og formannskap for å utøve sine oppgaver. Det ble adgang til å opprette utvalg, styrer og komiteer for å løse faste eller spesielle oppgaver i kommunen. Videre ga loven adgang til å opprette faste eller midlertidige utvalg, styrer og komiteer for å ivareta oppgaver som lå under kommunestyret. Det kunne også være styrer og råd for kommunale bedrifter. Loven omfattet også styrer og komiteer som to eller flere kommuner opprettet for å løse felles oppgaver.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet turist
  Katalogisert på søkeordet samferdsel