VANNVERK - KORT HISTORIKK

Viktig for utbyggingen av kommunale vannverk var bestemmelsene i lov av 12. juni 1931 om Norges Brannkasse, der by eller tettbygd strøk på landet med anlagt vannverk og organisert brannvesen kunne oppnå reduksjon i brannkontingenten på inntil 50% (§42). Vassdragsloven av 1940 gav i tillegg by- og landkommuner rett til å ekspropriere rettigheter til vann og grunn for å sikre vanntilførselen (§ 17). I Rogaland utviklet vannforsyningen til byer og tettsteder seg ofte til et samarbeid, et fellesvannverk, mellom bykommune den omkringliggende landkommune. En tid etter de store kommunesammenslåingene i Rogaland i 1965 gikk flere av disse tidligere samarbeidsvannverkene som en ny storkommune hadde fått ansvar for inn i interkommunale vannverk, f.eks. Interkommunale Vann, Avløp og Renovasjonsverket (IVAR) som vokste fram på Nord-Jæren.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 216 - 218. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet vannverk