VILTNEMND - KORT HISTORIKK

Viltloven av 1951 bestemte at det vanligvis skulle velges en viltnemnd i herredene. Viltnemnda skulle arbeide for et fornuftig viltstell og søke å legge forholdene til rette for utnytting av jakt og fiske som næring.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 268. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet vilt