Hovedtabell: [Arkiv]   Tilbake til Master-tabellen

ARKIV_ID NAVN ARKIVOMTALE GRAD
K-100926 Ogna kommune- Fattigkommisjon/-styret/-forsorgstyret Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. katalog overført til ASTA i 2004. UG

Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100926 A Møtebok 1847 1962 1847-1861 oppbevares i Statsarkivet i Stavnager UG
  Arkivstykker K-100926 B Kopibok 1850 1960 1850-1862 oppbevares i Statsarkivet i Stavanger UG
  Arkivstykker K-100926 C Brevjournal 1849 1960 1849-1862 oppbevares i Statsarkivet i Stavanger UG
  Arkivstykker K-100926 D Korrespondanse/saksdokument 1838 1961 1849-1862 oppbevares i Statsarkivet i Stavanger
1850-1881 inkl. skolesaker
UG
  Arkivstykker K-100926 Ra Tilvisningsbok 1904 1927 UG
  Arkivstykker K-100926 Rb Refusjonsbok 1934 1952 UG
  Arkivstykker K-100926 Rc Understøtta 1865 1945 UG
  Arkivstykker K-100926 Rd Forsorg personkontobok 1945 1962 UG

Fant detaljer: 8  Side 1av 1