Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
NAVN
OMTALE
GRAD
  Serier K-100177 Klepp kommune- Byggenemnda/materialutvalget UG
  Serier K-100322 Klepp kommune- Plan og byggenemnda UG
  Serier K-100710 Tysvær kommune - Byggenemnda UG
  Serier K-100181 Nedstrand kommune - Byggenemnda UG
  Serier K-100561 Egersund kommune (Ladested) - Materialutvalget/byggenemnda Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100054 Høyland kommune - Byggenemnda og byggekomiteer Dette er egentlig ikke arkivene etter en arkivskaper, men arkivsaker etter flere Mer ... UG
  Serier K-100943 Ogna kommune- Byggenemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-101201 Sokndal kommune- Byggenemda UG
  Serier K-101652 Sandnes kommune - Byggenemnda Dette er et lite arkiv etter "nye" Sandnes kommune, en protokoll, som ble avleve Mer ... UG
  Serier K-101653 Sandnes kommune - Byggenemnden av 1936; Sandnes skoler Dett er et lite arkiv som IKA fikk avlevert sammen med den første store avleveri Mer ... UG
  Serier K-101367 Torvastad kommune - Reguleringsnemnd/Bygningsråd/Byggenemnd Karmøy kommunearkiv overtok ansvaret for arkivene etter kommunesammenslåingen i Mer ... UG
  Serier K-101824 Lund kommune - Byggenemnda Arkivet består av møtebøker. Materialet er plassert i bortsettingsarkiv i Lund k Mer ... UG
  Serier K-102057 Rennesøy kommune- Byggenemnda/ Materialnemnda UG

Fant detaljer: 13  Side 1av 1