Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
NAVN
OMTALE
GRAD
  Serier K-100926 Ogna kommune- Fattigkommisjon/-styret/-forsorgstyret Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100928 Ogna kommune- Trygdekassen Ordenet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100930 Ogna kommune- Edruskapsnemnda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100968 Varhaug kommune- Folkeboksamling Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100973 Varhaug kommune- Vergerådet/Barnevernsnemnd Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100974 Varhaug kommune- Edruskapsnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100975 Varhaug kommune- Fiskarmanntallsnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100976 Varhaug kommune- Regulerings-/Bygningskommisjon/Bygningsrådet Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100977 Varhaug kommune- Brannstyret Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100978 Varhaug kommune- Jordstyret Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100979 Varhaug kommune- Skogreisingsnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100934 Ogna kommune- Småbruk- og bustadbanken Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100980 Varhaug kommune- Hypotekbanken sine takstmenn Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100981 Varhaug kommune- Småbruk- og bustadbanknemda/Husnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100982 Varhaug kommune- Fiskenemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100983 Varhaug kommunne- Kommunalt elverk UG
  Serier K-100984 Varhaug kommune- Overformynderiet Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100985 Varhaug kommune- Provianteringsrådet Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100986 Varhaug kommune- Næringsnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100987 Varhaug kommune- Forsyningsnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG

Fant detaljer: 2324  Side 1av 117