Hovedtabell: [Arkiv]   Tilbake til Master-tabellen

ARKIV_ID NAVN ARKIVOMTALE GRAD
K-100978 Varhaug kommune- Jordstyret Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG

Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100978 A Møtebok 1929 1963 Møtebok for 1929-1956 innholder også møtevedtak i vassforsyningsnemda UG
  Arkivstykker K-100978 C Brevjournal 1936 1963 UG
  Arkivstykker K-100978 D Korrspondanse/saksdokument 1929 1962 UG
  Arkivstykker K-100978 Y Diverse 1921 1964 Silo, gjødsel,, areale, bureisning, tilskudd, jordbruksareal m.m. UG
  Arkivstykker K-100978 G Nydyrking 1936 1963 UG
  Arkivstykker K-100978 H Kraftfortildeling 1956 1964 UG

Fant detaljer: 6  Side 1av 1