Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100151 Ab Møtebøker-Havneutvalget 1993 1997 UG
  Arkivstykker K-100151 Ac Møtebøker-Det faste utvalg for plansaker 1995 1997 UG
  Arkivstykker K-101270 B Kopibøker 1860 1941 UG
  Arkivstykker K-100151 Ae Møtebøker-Hovedutvalg for teknisk sektor 1997 1997 UG
  Arkivstykker K-101270 C Journaler og overgripende registre 1859 1972 UG
  Arkivstykker K-101270 E Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer 1890 1957 UG
  Arkivstykker K-101270 Rca Ruller 1820 1961 UG
  Arkivstykker K-101270 Rea Kassabok 1859 1908 UG
  Arkivstykker K-101270 Reb Revisjonsmerknader 1953 1955 UG
  Arkivstykker K-101270 Rf Regnskapsbilag 1904 1948 UG
  Arkivstykker K-101270 Rec Fortegnelser over kapital 1940 1943 UG
  Arkivstykker K-100153 A Møtebøker-Hovedutvalget for skole-kultur 1997 UG
  Arkivstykker K-101270 Ro Diverse skriv 1939 1954 UG
  Arkivstykker K-101270 F Personmapper 1939 1941 UG
  Arkivstykker K-100174 Pk Klienter UG
  Arkivstykker K-100229 B Kopibøker 1967 1993 UG
  Arkivstykker K-100229 C Postjournal 1970 1993 UG
  Arkivstykker K-100230 A Møtebøker 1939 1955 UG
  Arkivstykker K-100188 Ao Finansutvalget 1972 1983 UG
  Arkivstykker K-100188 Ap Slakthusstyret 1946 1972 UG

Fant detaljer: 8152  Side 1av 408