Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100235 F Regnskaper til revisjon 1923 1934 UG
  Arkivstykker K-100236 A Møtebøker 1922 1940 UG
  Arkivstykker K-100237 R Regnskap 1918 1919 UG
  Arkivstykker K-100238 A Møtebøker 1917 1934 UG
  Arkivstykker K-100239 A Møtebøker 1955 1956 UG
  Arkivstykker K-100241 A Møtebøker 1925 1936 UG
  Arkivstykker K-100241 D Korrespondanse 1926 1947 UG
  Arkivstykker K-100242 A Møtebøker 1962 1966 UG
  Arkivstykker K-100243 A Møtebøker/regnskaper 1881 1882 UG
  Arkivstykker K-100245 D Saksarkiv 1880 1960 UG
  Arkivstykker K-100246 Aa Møtebøker, skolestyret 1899 1964 UG
  Arkivstykker K-100246 B Kopibøker 1902 1922 UG
  Arkivstykker K-100246 C Brevjournaler 1897 1957 UG
  Arkivstykker K-100246 D Saksarkiv 1896 1964 UG
  Arkivstykker K-100246 Ab Møtebøker, innstillingsnemnda 1952 1964 UG
  Arkivstykker K-100246 Ac Møtebøker, byggenemnda 1949 1964 UG
  Arkivstykker K-100246 Ad Møtebøker, tannklinikkstyret 1938 1964 UG
  Arkivstykker K-100246 Ae Møtebøker, vikarkassen 1918 1957 UG
  Arkivstykker K-100246 R Regnskaper 1897 1964 UG
  Arkivstykker K-100247 C Brevjournaler 1948 1956 UG

Fant detaljer: 7988  Side 1av 400