Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100045 E Nydyrking, dyrkingsplaner, m.m. 1922 1964 UG
  Arkivstykker K-100045 R Regnskap 1934 1956 UG
  Arkivstykker K-100044 E Mantall 1897 1963 UG
  Arkivstykker K-100046 Ab Rådmannens innstillinger 1956 1964 UG
  Arkivstykker K-100046 Ac Vedlegg til kommunestyresaker 1956 1964 UG
  Arkivstykker K-100046 B Kopibøker 1838 1964 UG
  Arkivstykker K-100046 C Brevjournaler 1838 1964 UG
  Arkivstykker K-100046 D Saksarkiv 1838 1964 UG
  Arkivstykker K-100046 Ad Nemnd for krigs og okkupasjonssoge. 1948 UG
  Arkivstykker K-100046 Ae Register, saker formsk./komm.st. 1912 1964 UG
  Arkivstykker K-100046 E Kommunale verv. 1916 1961 UG
  Arkivstykker K-100046 R Regnskap/budsjett/anvisning 1937 1943 UG
  Arkivstykker K-100047 C Brevjournaler 1940 1951 UG
  Arkivstykker K-100047 E Kassabøker/kontrollkassabøker 1886 1965 UG
  Arkivstykker K-100124 A Møtebøker 1896 1927 UG
  Arkivstykker K-100125 D Saksarkiv 1897 1964 UG
  Arkivstykker K-100125 E Reguleringsplaner etc. 1942 1969 UG
  Arkivstykker K-100126 A Møtebøker 1890 1954 UG
  Arkivstykker K-100126 F Karakterprotokoller 1920 1952 UG
  Arkivstykker K-100126 G Dagboøker 1920 1954 UG

Fant detaljer: 8067  Side 1av 404