Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
NAVN
OMTALE
GRAD
  Serier K-100109 Fister kommune - Ligningsnemnda Arkivet vart første gong ordna og katalogisert i 1987. Det er eit lite arkiv, og Mer ... UG
  Serier K-100050 Høyland kommune - Herredskommisjonen Dette er et lite arkiv som fram til 2002 besto av 2 arkivstykker. Korrespondanse Mer ... UG
  Serier K-100145 Høyland kommune - Ligningskommisjonen/Ligningsnemnda Dette er arkivmateriale som ligningsvesenet ikke tok med seg da virksomheten ble Mer ... UG
  Serier K-100413 Sandnes kommune - Ligningsnemnd Dette er arkivmateriale som ligningsvesenet ikke tok med seg da virksomheten ble Mer ... UG
  Serier K-100589 Kvitsøy kommune - Ligningskontoret UG
  Serier K-100903 Haa kommune- Ligningskommisjon Katalogisert første gang av IKA i 1987. UG
  Serier K-100914 Ogna kommune- Kommunekassen Arkivet er ordnet og fardig katalogisert første gang av IKA i 1987. Katalogen bl Mer ... UG
  Serier K-100005 Sjernarøy kommune - Ligningskommisjonen Dette er historisk sett ei stor kommunal verksemd, men dette arkivet er lite - k Mer ... UG
  Serier K-100023 Høle kommune - Ligningsnemnda Dette arkivet består av to hoved biter, møtebøker etter ligningsnemnda og divers Mer ... UG
  Serier K-100036 Høle kommune - Fattigstyret Den eldste møteboka i arkivet lå inn til 1997 sammen med det til da delvis ordne Mer ... UG
  Serier K-101846 Høle kommune - Folkeregister Dette er et lite arkiv som IKA mottok fra Sandnes ligningskontor i forbindelse m Mer ... UG
  Serier K-101847 Høyland kommune - Folkeregister Dette er et lite arkiv som IKA mottok fra Sandnes ligningskontor i forbindelse m Mer ... UG
  Serier K-101733 Avaldsnes kommune- Ligningskommisjon/ligningsnemd-kontor. UG
  Serier K-101282 Åkra kommune- Ligningsnemda/ligningskontoret UG
  Serier K-101305 Åkra kommune- Overligningsnemda UG
  Serier K-100273 Klepp kommune- Ligningskontoret UG
  Serier K-101448 Stangeland kommune- Ligningskontoret UG
  Serier K-101646 Forsand kommune - Ligningskontoret UG
  Serier K-101816 Lund kommune - Ligningskommisjonen Arkivet inneholder bl.a. møtebøker fra ligningsnemnda og takstnemnda, ligningspr Mer ... UG
  Serier K-101817 Heskestad kommune - Ligningsnemnda Arkivet inneholder bl.a. forhandlingsprotokoller, ligningsprotokoller og kladdel Mer ... UG

Fant detaljer: 20  Side 1av 1