Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
NAVN
OMTALE
GRAD
  Serier K-101065 Ølen Kommune - Likningsnemda UG
  Serier K-100451 Eigersund kommune (Herredet) - Likningsnemnda Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100781 Sauda kommune- Overlikningsnemnda UG
  Serier K-100915 Ogna kommune- Likningskommisjonen/-nemnda Kopibok se Kommunekassen B 001 8H2. Arkivet var ordnet og ferdig katalogisert av Mer ... UG
  Serier K-101122 Sauda kommune- Sauda Likningsnemnd UG
  Serier K-101309 Sauda kommune- Likningskontor UG
  Serier K-101360 Torvastad kommune - Likningskontoret Karmøy kommunearkiv overtok ansvaret for arkivene etter kommunesammenslåingen i Mer ... UG
  Serier K-101474 Randaberg kommune- Likningsnemnda UG
  Serier K-101535 Bjerkreim kommune - Likningsnemnda UG
  Serier K-101536 Bjerkreim kommune - Likningskontoret Innkommen via Interkommunalt Arkiv våren 1979.
SA.St. Jnr. 1887/79-004.131
UG

Fant detaljer: 10  Side 1av 1