Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
NAVN
OMTALE
GRAD
  Serier . . UG
  Serier A-100042 Pa 0318 - Rogaland Ungdomslag UG
  Serier A-100129 Pa 0063 - Klepp Bondelag UG
  Serier K -101873 Erfjord kommune- Erfjord skole UG
  Serier K -101874 Erøy skole UG
  Serier K -101875 Øvre Fjelde UG
  Serier K -101877 Erfjord kommune - Lovradalen Se også Erfjord skole UG
  Serier K -101878 Erfjord kommune - Tveit skole Se også Håland skole UG
  Serier K -101879 Erfjord kommune - Østerhus skole Se også Håland og Tveit skole UG
  Serier K -101880 Erfjord kommune - Framhaldsskolen UG
  Serier K -101881 Erfjord kommune - kommunekassen UG
  Serier K -101883 Erfjord kommune- fiskermanntallsnemda UG
  Serier K -101884 Erfjord kommune - edruskapsnemnda UG
  Serier K -101885 Erfjord kommune - helserådet UG
  Serier K-100001 Interkommunalt Arkiv i Rogaland Arkivet består i hovedsak av møtebøker, brevjournal og saksarkiv. UG
  Serier K-100002 Sjernarøy kommune - Valgstyret Arkivmaterialet består av valgbøker, møtebøker, mantall, protokollar over forhån Mer ... UG
  Serier K-100003 Sjernarøy kommune - Formannskapet Arkivmaterialet består av møtebøker, brevjournaler, korrespondanse og saksdokume Mer ... UG
  Serier K-100004 Sjernarøy kommune - kommunekassen Arkivmaterialet består av kassabøker, kassajournaler, hovedbøker, kassamemoriale Mer ... UG
  Serier K-100005 Sjernarøy kommune - Ligningskommisjonen Dette er historisk sett ei stor kommunal verksemd, men dette arkivet er lite - k Mer ... UG
  Serier K-100006 Sjernarøy kommune - Kommunerevisjonen Arkivet består av revisjonsprotokollar. UG

Fant detaljer: 2324  Side 1av 117