Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100233 R Regnskap 1920 1975 UG
  Arkivstykker K-100234 B Kopibøker 1919 1928 UG
  Arkivstykker K-100234 C Brevjournaler 1940 1946 UG
  Arkivstykker K-100234 D Saksarkiv 1920 1935 UG
  Arkivstykker K-100234 E Kassabøker 1879 1941 UG
  Arkivstykker K-100234 F Intekter/utgifter (drift og kapital) 1900 1972 UG
  Arkivstykker K-100039 C Brevjournaler 1918 1920 UG
  Arkivstykker K-100040 R Regnskap 1947 1965 UG
  Arkivstykker K-100041 B Kopibøker 1920 UG
  Arkivstykker K-100041 C Brevjournaler 1920 UG
  Arkivstykker K-100042 A Møtebøker 1873 1964 UG
  Arkivstykker K-100042 B Kopibøker 1899 1947 UG
  Arkivstykker K-100042 C Brevjournaler 1859 1864 UG
  Arkivstykker K-100042 E Skifteutlegg/Ruller 1884 1964 UG
  Arkivstykker K-100042 R Regnskap og korrespondanse 1892 1964 UG
  Arkivstykker K-100043 B Kopibøker 1942 1949 UG
  Arkivstykker K-100043 D Korrespondanse/rundskriv 1939 1945 UG
  Arkivstykker K-100043 E Rasjoneringsregister 1940 1964 Dette er svært mange forskjellige register o.l. for de ulike forbruksvarer som v Mer ... UG
  Arkivstykker K-100045 A Møtebøker 1921 1964 UG
  Arkivstykker K-100045 C Brevjournaler 1929 1964 UG

Fant detaljer: 8089  Side 1av 405