Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100262 E Oppdrag for husmorvikar (udatert) UG
  Arkivstykker K-100264 D Saksarkiv UG
  Arkivstykker K-100268 Aa Ansettelsesrådet UG
  Arkivstykker K-100268 C Postjournal UG
  Arkivstykker K-100163 A Møtebøker. UG
  Arkivstykker K-100168 Af Møtebok forliksrådet UG
  Arkivstykker K-100174 C Postlister UG
  Arkivstykker K-100174 B Kopibøker UG
  Arkivstykker K-100175 B Kopibøker B0001-0007 er merket med Klepp Jordstyre UG
  Arkivstykker K-100175 A Møtebøker UG
  Arkivstykker K-100182 Ac Møtebøker Klientutvalget UG
  Arkivstykker K-100183 Aa Møtebok teknisk styre UG
  Arkivstykker K-100183 Ab Møtebok byggesakutvalget UG
  Arkivstykker K-100184 Ac Møtebok soknerådet UG
  Arkivstykker K-100182 D Korrespondanse/saksdokument Ordnet etter NKS arkivnøkkel av 1975 UG
  Arkivstykker K-100144 E Adresseregister Det var umulig å datere arkivstykket i denne serien UG
  Arkivstykker K-100186 Ab Møtebøker for Inntaksnemda UG
  Arkivstykker K-100187 C Register Udatert UG
  Arkivstykker K-100189 B Kopibøker UG
  Arkivstykker K-100191 Ad Administrative vedtak, lov om sosialtjeneste UG

Fant detaljer: 8067  Side 1av 404