Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-101278 A Forhandlingsprotokoller I en oversikt fra Karmøy kommunearkiv er det registret en forhandlingsprotokoll Mer ... UG
  Arkivstykker K-102025 R Regnskapsbøker 1899 1957 UG
  Arkivstykker K-100425 Fa "Gammelt" klientarkiv lillebo skole og daghjem UG
  Arkivstykker K-100427 L "Gneisten" - lagsavis 1942 1983 5 protokoller med håndskreven lagsavis UG
  Arkivstykker K-101703 F "Lerka" - håndskreven avis 1921 1973 UG
  Arkivstykker K-100425 Fb "Tidligere" klienter - Lillebo skole og daghjem UG
  Arkivstykker K-101510 F "Ungdomen" - handskive blad (PA 10) 1895 1921 NB: ligger i boks merket Randaberg Idrettslag UG
  Arkivstykker K-100188 Ak 17. mai-komite 1894 1926 UG
  Arkivstykker K-100333 Eb 6års tilbud UG
  Arkivstykker K-100417 Rh Abonnementbok UG
  Arkivstykker K-100835 C Abonnementbok UG
  Arkivstykker K-101052 G Abonnementbok 1920 1943 UG
  Arkivstykker K-102114 Fa Abonnementer 1957 1964 UG
  Arkivstykker K-101450 Re Abonnementskonti 1925 1927 UG
  Arkivstykker K-100349 Cd Abonnementskort UG
  Arkivstykker K-100470 Jc Abonnent-reskontrobøker strøm 1920 1921 UG
  Arkivstykker K-102112 G Abonnentbok 1931 1948 UG
  Arkivstykker K-101790 G Abonnentbøker 1943 1951 UG
  Arkivstykker K-102114 Fb Abonnentprotokoll 1918 1949 UG
  Arkivstykker K-100592 Ac Administrasjonsutvalget UG

Fant detaljer: 8152  Side 1av 408