Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100046 Ad Nemnd for krigs og okkupasjonssoge. 1948 UG
  Arkivstykker K-100240 A Møtebøker 1946 UG
  Arkivstykker K-100248 A Møtebøker 1953 UG
  Arkivstykker K-100251 E Medlemsbøker 1926 UG
  Arkivstykker K-100262 E Oppdrag for husmorvikar (udatert) UG
  Arkivstykker K-100264 D Saksarkiv UG
  Arkivstykker K-100268 Aa Ansettelsesrådet UG
  Arkivstykker K-100268 C Postjournal UG
  Arkivstykker K-100050 E Matrikuleringsprotokoller 1864 UG
  Arkivstykker K-100074 Rf Bilag for vareomsetningen 1944 UG
  Arkivstykker K-100140 Ab Brakkenemnda - møtebøker 1946 UG
  Arkivstykker K-100163 A Møtebøker. UG
  Arkivstykker K-100168 Af Møtebok forliksrådet UG
  Arkivstykker K-100174 C Postlister UG
  Arkivstykker K-100174 B Kopibøker UG
  Arkivstykker K-100175 B Kopibøker B0001-0007 er merket med Klepp Jordstyre UG
  Arkivstykker K-100175 A Møtebøker UG
  Arkivstykker K-100182 Ac Møtebøker Klientutvalget UG
  Arkivstykker K-100183 Aa Møtebok teknisk styre UG
  Arkivstykker K-100183 Ab Møtebok byggesakutvalget UG

Fant detaljer: 8067  Side 1av 404