Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-101190 K Tegnebok udat UG
  Arkivstykker K-101285 E Understøtede udat UG
  Arkivstykker K-101285 F Farskapssaker, åndssvake. statistikk m.m udat UG
  Arkivstykker K-101304 H Hustandsregister Åkrehamn,Ådland,Sevland udat UG
  Arkivstykker K-101665 D Korrespondanse o.l. u.år Oppbevares i bygdeboknemndas arkiv, se K-100734/D/0003/06 UG
  Arkivstykker K-101481 F Prosjekt u.år UG
  Arkivstykker K-101644 Fa Lokalhistorisk materiale - protokoller u.år UG
  Arkivstykker K-101644 Fb Lokalhistorisk materiale - kirkebøker u.år Kopier av kirkebøker. Originaler finnes i Statsarkivet i Stavanger. Engen har sy Mer ... UG
  Arkivstykker K-101644 Fc Lokalhistorisk materiale - kart u.år Ligger delvis i arkivbokser (emnearkivet) og delvis løst i gråpapir sammen med k Mer ... UG
  Arkivstykker K-101644 C Diverse registerkort u.år UG
  Arkivstykker K-101644 Ea Emnearkiv - lokalhistorisk materiale u.år Ordnet alfabetisk på gård, person, ætt eller emne. For å danne seg et bilde av a Mer ... UG
  Arkivstykker K-101733 E Skattesaker gaml ? gamle (-----1890----) UG
  Arkivstykker K-101669 F Avis ? UG
  Arkivstykker K-101475 F Gardsnummer skolekretsene ? Boks m/kartotekkort - trolig fra 1970-tallet UG
  Arkivstykker K-101487 I Diverse ? 1979 UG
  Arkivstykker K-102015 D Saksarkiv ? UG
  Arkivstykker K-101733 HA Matrikulskyld (tidlig 1800)? ? Avaldsnes herred, Ryfylke Fogderi UG
  Arkivstykker K-101370 Ab Register for adm.styrets forhandlingspr.k ? udattert UG
  Arkivstykker K-101093 Gb Utskifta bu ? 1962 UG
  Arkivstykker K-101252 Ca Postjournal Barnevern 2004 2006 UG

Fant detaljer: 8152  Side 1av 408