Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-100271 Zd Avisutklypp, diverse 1950 1969 UG
  Arkivstykker K-100271 Zc Avisutklypp, Bakkebø kyrkje UG
  Arkivstykker K-100271 Zb Avisutklypp i protokollar 1946 1969 UG
  Arkivstykker K-100271 Za Kiss Tveits dagboksnotat frå hennar arbeid på Bakkebø 1949 1991 Dette er Kiss Tveits dagboksnotat og innspelte kassettar der ho fortel frå tida Mer ... UG
  Arkivstykker K-100277 Z Referansemateriale (arkivlister, instrukser, avisutklipp, etc.) UG
  Arkivstykker K-100499 Z Utklipp UG
  Arkivstykker K-100552 Z Referansemateriale (arkivlister, instrukser, avisutklipp, etc.) 1918 1920 UG
  Arkivstykker K-102088 Z Reklame 1948 1952 Inneholder reklamebrosjyrer, salgshenvendelser og referansebrev. UG
  Arkivstykker K-102423 Z Avisutklipp og valglister 1913 1919 (legg) UG
  Arkivstykker K-102427 Z Avisutklipp, etc. 1919 1924 UG
  Arkivstykker K-100188 Z Byjubileet 1960 - avisutklipp 1960 Avisutklippene synes å ha vært laget av et proffesjonelt byrå. UG
  Arkivstykker K-101529 Z Diverse avisutklipp UG
  Arkivstykker K-100404 Z Avisutklipp og intern informasjonsavis 1954 1998 - Avisutklipp knyttet til everket og Sandnes fra lokale og regionale aviser.
- I Mer ...
UG
  Arkivstykker K-101594 Z Referansemateriale (arkivlister, instruksar, avisutklipp, m.v.) 1950 1986 UG
  Arkivstykker K-101491 Yb Bedriftshelsetjenesten - diverse 1994 2001 UG
  Arkivstykker K-100209 Yb Avskrifter døypte,gifte og døde i Rennesøy prestegjeld 1668 1863 UG
  Arkivstykker K-100209 Ya Stadnamprosjektet UG
  Arkivstykker K-101491 Ya Helsesøster - pasientjournaler, epikriser m.m. 1997 UG
  Arkivstykker K-101034 Ya Rundskriv og meldingar 1926 1943 UG
  Arkivstykker K-101067 Ya Rundskriv og meldingar 1935 1943 UG

Fant detaljer: 8152  Side 1av 408