Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
SERIE
SERIENAVN
FRA
TIL
MERKNAD
GRAD
  Arkivstykker K-101038 Rc Ymse utgifter 1893 1913 UG
  Arkivstykker K-101052 Ro Ymse utbetalingar 1922 1941 UG
  Arkivstykker K-100601 Ja Ymse trekk - kontobøker 1954 1958 UG
  Arkivstykker K-101562 F Ymse tilskot m.v. 1922 1965 UG
  Arkivstykker K-101577 DR Ymse skriv/Rekneskap 1905 1974 UG
  Arkivstykker K-101066 Dc Ymse skriv og meldingar 1960 1975 Arkivnøkkel NHF-arkivplan (IKA 41C1) UG
  Arkivstykker K-101949 E Ymse skriv 1960 1986 UG
  Arkivstykker K-101531 G Ymse nemnder og utval 1948 1983 Serie G er vidare delt inn i underliggjande seriar. UG
  Arkivstykker K-101034 Dm Ymse korrespondanse 1942 1978 UG
  Arkivstykker K-101541 E Ymse dokument 1949 1973 UG
  Arkivstykker K-100720 N Vurderingskort / Vurderingsskjema 1973 1982 Se også E-0001 som inneholder Vurderingskort 1-6kl. (1976-1982) og Vurderingsskj Mer ... UG
  Arkivstykker K-100670 Mb Vitnemålsprotokoller - Enkelte skolekretser 1942 1974 UG
  Arkivstykker K-100676 H Vitnemålsprotokoller 1956 1971 UG
  Arkivstykker K-101770 J Vitnemålsprotokoller 1918 1932 UG
  Arkivstykker K-101036 J Vitnemålsprotokoll 7. kl. 1963 UG
  Arkivstykker K-100799 J Vitnemålsprotokoll UG
  Arkivstykker K-100802 J Vitnemålsprotokoll UG
  Arkivstykker K-100800 J Vitnemålsprotokoll UG
  Arkivstykker K-100804 J Vitnemålsprotokoll UG
  Arkivstykker K-101035 J Vitnemålsprotokoll 1945 1964 UG

Fant detaljer: 8152  Side 1av 408