Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100015 A 0001 Stortingsval/folkerøystinger 1829 1926 P 0 Protokollen inneholder:
- prestegjeldet 1829 - 1905
- Hjelmeland 1905 - 1926
- F Mer ...
UG
  K-100009 A 0002 Møtebok 1922 1970 P 0 UG
  K-100009 C 0001 Brevjournal 1922 1973 P 0 UG
  K-100009 R 0001 Tilvisningsbok 1964 1974 P 0 På etiketten i fjernarkivet står det: ANVISNINGSBOK. UG
  K-100004 D 0001 Korrespondanse og saksdokument 1939 1964 B1 0 UG
  K-100066 A 0001 Møtebok 1909 1932 P 0 UG
  K-100066 B 0001 Kopibok 1909 P 0 UG
  K-100066 D 0001 Korrespondanse/saksdokumenter 1857 1935 0 1 legg UG
  K-100066 Y 0001 Brannprotokoll 1900 1938 P 0 UG
  K-100066 Y 0002 Inspeksjonsprotokoll 1909 1934 P 0 UG
  K-100066 Y 0003 Brannmannskaper, fortegnelse 1909 1934 P 0 UG
  K-100185 Da 0148 Saksarkiv 1988 1994 B1 0 UG
  K-100185 Da 0150 Saksarkiv 1988 1994 B1 0 UG
  K-100185 Da 0151 Saksarkiv 1983 1994 B1 0 UG
  K-100185 Da 0152 Saksarkiv 1988 1993 B1 0 UG
  K-100185 Da 0153 Saksarkiv 1988 1991 B1 0 UG
  K-100185 Da 0154 Saksarkiv 1989 1990 B1 0 UG
  K-100185 Da 0155 Saksarkiv 1990 1994 B1 0 UG
  K-100185 Da 0156 Saksarkiv 1990 1992 B1 0 UG
  K-100185 Da 0157 Saksarkiv 1989 1994 B1 0 UG

Fant detaljer: 39763  Side 1av 1989