Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100039 C 0001 Brevjournal 1918 1920 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100040 R 0001 Kassamemorial 1947 1958 P IKA1 017 I 5 UG
  K-100040 R 0002 Strøminnbetaling 1958 1965 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100040 R 0003 Kontobok for drift og kapital 1954 1958 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100040 R 0004 Kassabok 1948 1953 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100047 H 0088 Kontobok, drift (2) 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 H 0089 Kontobok, drift (3) 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 H 0090 Kontobok, balanse 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 I 0001 Drifts- og kapitalregnskap 1952 1958 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 I 0002 Drifts- og kapitalregnskap 1953 1957 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 I 0003 Drifts- og kapitalregnskap 1957 1961 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 I 0004 Drifts- og kapitalregnskap 1962 1963 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0001 Hovedbok 1887 1914 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0002 Årsoppgjørsbok 1904 1934 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0003 Årsoppgjørsbok 1934 1937 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0004 Budsjettoppgjør 1919 1936 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0005 Hovedbok 1936 1937 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0006 Hovedbok 1936 1940 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0007 Status- og oppgjørsbok 1935 1960 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0008 Budsjettoppgjør 1944 1953 P IKA1 018 D 7 UG

Fant detaljer: 39600  Side 1av 1980