Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100021 Cb 0001 Brevjournal 1952 1955 IKA1 017 H 2 UG
  K-100096 D 0001 Diverse lause papir 33-A 006 D 5 UG
  K-100096 E 0001 Manntal, Fister 1912 1915 33-A 006 D 5 UG
  K-100096 E 0002 Manntal, Randøy 1936 33-A 006 D 5 UG
  K-100096 F 0001 Førehandsrøyster 1920 1936 33-A 006 D 5 UG
  K-100098 F 0001 Folketelling 1946 1950 33-A 006 E 1 UG
  K-100099 F 0001 Skriv frå Riksarkivet 1949 33-A 006 E 1 UG
  K-100099 F 0002 Skriv frå Riksarkivet 1951 33-A 006 E 1 UG
  K-100100 D 0036 Kommunereknskapet 1964 33-A 006 E 2 UG
  K-100110 E 0001 Diverse korrespondanse 1936 1958 33-A 006 E 3 UG
  K-100111 E 0001 Diverse skriv 1915 1945 33-A 006 E 3 UG
  K-100059 R 0001 Anvisningsbok 1936 1939 IKA1 018 F 2 UG
  K-100059 R 0002 Anvisningsbok 1940 1948 IKA1 018 F 2 UG
  K-100059 R 0003 Anvisningsbok 1948 1949 IKA1 018 F 2 UG
  K-100080 R 0001 Kassabok 1946 1950 IKA1 018 F 3 UG
  K-100066 D 0001 Korrespondanse/saksdokumenter 1857 1935 0 1 legg UG
  K-100081 E 0001 Avgangsvitnemål 1932 1966 IKA1 018 F 4 UG
  K-100097 B 0002 Kopibok (lausblad) 1948 1961 33-A 006 D 5 UG
  K-100114 G 0001 Karakterprotokoll 1952 1965 33-A 006 E 4 UG
  K-100229 C 0001 Postjournal 1970 1993 00-A 001 A 1 UG

Fant detaljer: 39764  Side 1av 1989