Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-101730 Fbc 0000.b Alderstrygd 1932 1957 P IKA1 038 D 1 UG
  K-100039 C 0001 Brevjournal 1918 1920 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100040 R 0001 Kassamemorial 1947 1958 P IKA1 017 I 5 UG
  K-100047 I 0001 Drifts- og kapitalregnskap 1952 1958 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0001 Hovedbok 1887 1914 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 K 0001 Lønnsbok 1939 1944 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 R 0001 Budsjett 1946 1955 P IKA1 018 D 7 UG
  K-100047 L 0001 Inkassasjonsprotokoll 1886 1894 P IKA1 018 E 1 UG
  K-100004 G 0001 Statsskatteprotokoll 1895 1901 P IKA1 004 F 3 UG
  K-100006 E 0001 Protokoll for kommunerevisjonen i ytre Ryfylke 1946 1962 P IKA1 004 F 4 UG
  K-100007 A 0001 Møtebok 1917 1964 P IKA1 004 F 4 UG
  K-100007 C 0001 Brevjournal 1930 1953 P IKA1 004 F 4 UG
  K-100010 A 0001 Møtebok 1895 1937 P IKA1 004 F 4 UG
  K-100010 E 0001 Avgangsvitnemålsprotokoll 1958 1969 P IKA1 004 F 4 UG
  K-100010 F 0001 Dagbok for Sjernarøy skoledistrikt/omgangsskulen 1856 1876 P IKA1 004 F 4 UG
  K-100010 R 0001 Anvisningsbok 1945 1957 P IKA1 004 F 4 UG
  K-100043 D 0001 Korrespondanse/rundskriv 1942 1945 B1 IKA1 017 I 1 UG
  K-100043 E 0001 Kortjournal 1942 1944 P IKA1 017 I 1 UG
  K-100007 E 0001 Takstprotokoll 1917 1935 P IKA1 004 F 4 UG
  K-100013 A 0001 Halsenøe kretsskole/Halsenøe faste skole 1865 1885 P IKA1 004 F 4 UG

Fant detaljer: 39764  Side 1av 1989