Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K -100277 0001 Kleppe skole 2. byggetrinn 1971 1974 B1 20-A 004 C 2 UG
  K -100277 0001 Kleppe skole 2. byggetrinn 1971 1974 B1 20-A 004 C 2 UG
  K -100277 0001 Kleppe skole 2. byggetrinn 1971 1974 B1 20-A 004 C 2 UG
  K -100277 0001 Bore ungdomsskole 1974 1978 P 20-A 004 C 2 UG
  K -100277 0001 Bore ungdomsskole 1974 1978 B1 20-A 004 C 2 UG
  K -100277 0001 Bore ungdomsskole 1974 1978 B1 UG
  K -100277 0001 Bore ungdomsskole 1981 1982 B1 UG
  K -100277 0001 Bore ungdomsskole 1980 1983 B1 UG
  K -100277 0001 Bore ungdomsskole 1980 1983 B1 UG
  K -100277 0001 Orstad skule 1977 1977 P UG
  K -100277 0001 Møtebok -nemd for skolebygg - Bore skule 1972 1977 P UG
  K -100277 0001 Orstad skule 1977 1985 B1 UG
  K -100277 0001 Engelsvoll skule 1984 1986 B1 UG
  K -100277 0001 Bore barneskole 1973 1976 B1 UG
  K -100277 0001 Tu skole 1976 1978 B1 UG
  K -100277 0001 Tu skole 1976 1978 B1 UG
  K -100277 0001 Tilbygg Horpestad skole 1975 1978 B1 UG
  K -100277 0001 Sele skole - Vasshus skole 1974 1978 B1 UG
  K -100277 0001 Orre skole 1976 1980 B1 UG
  K -100277 0001 Orre skole 1976 1980 B1 UG

Fant detaljer: 39600  Side 1av 1980