Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100271 0001 A - H 1976 1979 B1 IKA1 065 D 4 UG
  K-100271 0002 H - K 1976 1979 B1 IKA1 065 D 4 UG
  K-100271 0003 L - N 1976 1979 B1 IKA1 065 D 4 UG
  K-100271 0004 O - S 1976 1979 B1 IKA1 065 D 4 UG
  K-100271 0005 S - S 1976 1979 B1 IKA1 065 D 4 UG
  K-100271 0006 T - Ø 1976 1979 B1 IKA1 065 D 4 UG
  K -100277 0001 Rundskriv og trykksaker 1940 1953 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Diverse 1840 1944 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Søknader om tilskudd til vannforsyningsanlegg 1950 1952 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Søknader om tilskudd til vannforsyningsanlegg 1953 1956 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Søknader om tilskudd til vannforsyningsanlegg 1957 1960 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Byggenemda for kommunehuset 1932 1964 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Gamlehjem 1957 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Plannemda for tilbygg til Fredheim 1965 1968 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Fredheim 1967 1969 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Fredheimkontrakter 1967 B1 20-A 004 C 1 UG
  K -100277 0001 Byggenemda for aldersboliger 1967 B1 20-A 004 C 2 UG
  K -100277 0001 Aldersboligen 1972 1974 B1 20-A 004 C 2 UG
  K -100277 0001 Ny framhaldskole 1958 1966 B1 20-A 004 C 2 UG
  K -100277 0001 Kleppe skole 2. byggetrinn 1971 1974 B1 20-A 004 C 2 UG

Fant detaljer: 39999  Side 1av 2000