Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100047 H 0088 Kontobok, drift (2) 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 H 0089 Kontobok, drift (3) 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 H 0090 Kontobok, balanse 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100004 E 0060 Oppgjørs- og statusbok 1961 P IKA1 004 F 3 UG
  K-100004 E 0061 Oppgjørs- og statusbok 1962 P IKA1 004 F 3 UG
  K-100004 E 0062 Oppgjørs- og statusbok 1963 P IKA1 004 F 3 UG
  K-100004 E 0063 Oppgjørs- og statusbok 1964 P IKA1 004 F 3 UG
  K-100043 E 0003 Brevbok/porto 1942 P IKA1 017 I 1 UG
  K-100043 E 0006 Petroleum, dagliste 1941 P IKA1 017 I 1 UG
  K-100043 E 0009 Petroleum, dagliste 1944 P IKA1 017 I 1 UG
  K-100043 E 0020 Slakt, livdyr, dagliste 1942 P IKA1 017 I 1 UG
  K-100043 E 0022 Melk, smør, tvangsslakt 1942 P IKA1 017 I 1 UG
  K-100043 E 0024 Smørprodusenter 1942 P IKA1 017 I 1 UG
  K-100043 E 0035 Sukker, dagliste 1944 P IKA1 017 I 1 UG
  K-100047 L 0034 Skatteregnskapet 1957 P IKA1 018 E 2 UG
  K-100047 L 0035 Skatteregnskapet 1958 P IKA1 018 E 2 UG
  K-100047 L 0036 Skatteregnskapet 1959 P IKA1 018 E 2 UG
  K-100047 L 0037 Skatteregnskapet 1960 P IKA1 018 E 2 UG
  K-100047 L 0038 Skatteregnskapet 1961 P IKA1 018 E 2 UG
  K-100047 L 0039 Skatteregnskapet 1962 P IKA1 018 E 2 UG

Fant detaljer: 39763  Side 1av 1989