GENERELL ADMINISTRASJONSHISTORIE FOR VANLIGE KOMMUNALE ARKIVSKAPERE

Her finner du en oversikt over vanlige kommunale arkivskapere tilbake til første halvdel av 1800-tallet. Er arkivskapertypen en link, så er denne en kobling til en generell og kortfattet administrasjonshistorie for denne typen virksomhet. På slutten av administrasjonshistorien finner du også henvisninger til faglitteratur hvor du kan lese mer om denne typen virksomhet. På slutten av denne administrasjonshistorien finner du også linker/spørringer mot katalogdatabaser. Disse linkene viser hvor mange arkiver IKA forvalter av denne typen, f.eks. under valgstyret vil linken søke opp alle katalogiserte valgstyrearkiver som IKA forvalter. Du kan søke videre under følgende hovedoverskrifter:

De kortfattede administrasjonshistoriene bygger i all hovedsak på boka: ”Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene” Universitetsforlaget 1987 (ISBN 82-00-18481-1). Denne boka har som siktemål å ”fremskaffe en systematisk og vitenskaplig basert oversikt over fremveksten av den kommunale forvaltning og de arkiver denne forvaltningen har skapt” i Norge.

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS vil med denne oversikten bidra til å øke kjennskapen og tilgjengeligheten til eldre og avsluttet kommunalt arkivmateriale fra et flertall av kommunene i Rogaland. Du kan søke videre etter følgende arkivskapertyper:

FOLKEVALGTE ORGAN, SENTRALADMINISTRASJONEN (Tilbake)

FOLKEREGISTERET (Tilbake)

ØKONOMIFORVALTNING (Tilbake)

KIRKE OG KULTUR (Tilbake)

UNDERVISNING (Tilbake)

SOSIALE OPPGAVER (Tilbake)

TEKNISKE OPPGAVER (Tilbake)

NÆRINGS- OG RESSURSFORVALTNING (Tilbake)

KOMMUNAL NÆRINGSDRIFT (Tilbake)

FORSVAR OG BEREDSKAP (Tilbake)

RETTSTELL (Tilbake)

KRISE- OG REGULERINGSTILTAK (Tilbake)

INTERKOMMUNALT SAMMARBEID (Tilbake)

PRIVATARKIV (Tilbake)

 

(Til toppen av dokumentet)